cac-kieu-lat-nen-voi-hon-hop-gach-vuong-20x20-hinh-chu-nhat-20x40-va-vuong-40x40

Các kiểu lát nền với hỗn hợp gạch vuông 20x20, hình chữ nhật 20x40 và vuông 40x40

Nguyễn Hữu Hồng 06/08/2019

Ngoài kiểu lát nền chỉ dùng một sản phẩm gạch kích thước 20x40, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm gạch của HSC với nhiều kích thước cũng như màu sắc khác nhau để tạo nên sự khác biệt cho công trình.

HSC xin giới thiệu một số kiểu lát nền hỗn hợp giữa các loại kích thước gạch 20x20, 20x40 và 40x40 (cm)

kiểu 1:

kiểu 2:

kiểu 3:

kiểu 4:

kiểu 5:

kiểu 6: