CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Dự án: Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên

Nguyễn Hữu Hồng 22/07/2019
HSC cung cấp sản phẩm: Gạch vuông 300x300x25 ; Gạch chữ I 170x200x45; Gạch chữ nhật 150x300x45, Gạch chữ nhật 100x200x60 , Gạch trồng cỏ số 8 200x400x80 với loại mặt bóng và mặt mài granito với các loại đá mầu cho Dự án Khu đô thị Ecopark – Văn Giang, Hưng Yên Năm 2016, 2017, 2018, 2019