du-an-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-thuoc-he-thong-xu-ly-moi-truong-lang-ng

Dự án: hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề phong khê, thành phố bắc ninh

Nguyễn Hữu Hồng 22/07/2019

HSC cung cấp sản phẩm: gạch sao cho Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi trường Làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Năm 2016