du-an-khu-nha-cho-nguoi-thu-nhap-thap-hoa-long-kinh-bac-tp-bac-ninh

Dự án: khu nhà cho người thu nhập thấp hòa long – kinh bắc, tp bắc ninh

Nguyễn Hữu Hồng 22/07/2019

HSC cung cấp sản phẩm: Gạch chữ I 170x200x45, mặt bóng; Bó vỉa 180x260x1000, Tấm chắn rác 400x700x40 cho Dự án Khu nhà cho người thu nhập thấp Hòa Long – Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh

Năm 2018, 2019