tcvn-10333-3-2016-ho-ga-thoat-nuoc-be-tong-cot-thep-thanh-mong-duc-san-phan-3-na

Tcvn 10333-3:2016 "hố ga thoát nước bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - phần 3: nắp và song chắc rác"

Nguyễn Hữu Hồng 26/07/2019